Igor Stravinsky: Oedipus Rex

Poznań, Teatr Wielki 2013

Stage Jacek Przybyłowicz
Conductor Gabriel Chmura

Iocasta Agnes Zwierko
Oedipus Jacek Laszczkowski